FAST LTA Silent Cube

FAST LTA Silent Cube on Grass

De Silent Cube van FAST LTA is het eerste digitale opslagsysteem dat van begin af consequent voor de veilige en langdurige opslag van onveranderlijke gegevens, bijv. in digitale archieven en e-depots, is ontwikkeld. Het hoogredundante harddisk-systeem ontlast uw dure primaire opslag en helpt zo complexiteit, investeringskosten en bedrijfskosten te minimeren en tegelijkertijd een duurzaam en betrouwbaar digitaal archief op te bouwen.

 

Silent Cubes bieden revisiezekere, viervoudig redundante, energiezuinige WORM-opslag voor lange-termijn-archivering. Het systeem wordt via Ethernet als NAS-eenheid aan de infrastructuur aangebonden en kan door de modulaire opbouw zeer flexibel uitgebreid worden.

 

Een Silent Cube archief bestaat uit een HeadUnit en tot 127 storage modules waardoor archiefcapaciteiten van 2 TeraByte tot meerdere PetaByte mogelijk zijn.

 

De HeadUnit verzorgt de NAS-connectie met het netwerk en de verdeling van de archiefdata naar de aangesloten storage modules. De storage modules zijn voorzien van een hardware WORM-controller die ervoor zorgt dat geschreven gegevens niet meer verandert en zonder fysieke ingreep ook niet weer gewist kunnen worden. Elk Silent Cube storage module administreert de opgeslagen gegevens autark en voert zelfstandig een regelmatige controle van de datakwaliteit door (digital audit).

De belangrijkste kenmerken van de Silent Cubes zijn:

 • gegarandeerde onveranderlijkheid van de gegevens door hardware WORMhardware protection
 • revisiezeker en compliant door gecertificeerde data identificatie en retentietijden
 • viervoudig redundant door hoog efficiënt algoritme
 • gebruik van drie verschillende harddisk merken om dataverlies door seriefouten voor 100% uit te sluiten
 • permanente automatische kwaliteitscontrole van de opgeslagen gegevens door digital audit
 • verkoop een installatie uitsluitend door geautoriseerde en getrainde resellers
 • automatische replicatie op meerdere locaties
 • data verificatie door 512-bit SHA-2 hash sleutel voor elk opgeslagen bestand
 • onsite-service contract voor de gehele levensduur van het archief
 • tot 1000x energiezuiniger dan andere op harddisk gebaseerde archiefsystemen
 • lage aanschafprijs, lage installatiekosten, gunstige TCO
 • door modulaire opbouw prijsgunstig en eenvoudig in stappen van 4, 8, 16 of 32 TByte uit te breiden tot aan vier Petabyte
 • plaats besparend stapelbaar in 19-inch racks

Klik hier voor aanvullende informatie

 

Een uitgebreidere analyse over de eisen aan een archief-systeem vindt u in ons artikel “Is een oude backup al een archief?

 

Voor de implementatie van een archiefsysteem is meestal een grondige planning nodig. De Silent Cube systemen worden daarom uitsluitend via geautoriseerde resellers geleverd.

 

Stuur direct een email naar office(at)comex.eu of bel met +31-43-3088400 voor aanvullende informatie. De brochures over de Silent Cubes kunt u ook onderstaand downloaden.