Referenties archief

Tot onze klanten behoren o.a. bibliotheken, musea, verzekeringen, ziekenhuizen, gemeentes en overheden, nationale archieven en e-deptos, laboratoria … en anderen die grotere hoeveelheden digitale gegevens migreren, back-uppen en veilig bewaren. Niet elke klant wil genoemd worden, hier een kleine greep uit onze succesvolle projecten.


De aanstaande updates en toenemende kosten van een extern gehost archiefsysteem resulteerden in de beslissing om het systeem in het interne datacenter onder te brengen. Begin 2019 werden de SAP systemen overgezet naar een omgeving bij een nieuwe externe hostingpartij. Daarmee werd de basis gelegd voor een interne archiveringsoplossing. De keuze viel op het archiveringsysteem CLARC CONTENT SERVER FOR SAP. Hiervoor werd gebruikgemaakt van de fysieke opslagmedia van het Silent Brick System van FAST LTA met hardwarematige WORM-beveiliging.

 

Bioscoopjournaals uit de Tweede Wereldoorlog, films zoals “Rosen für den Staatsanwalt” (1959), documenten vanaf het einde van de 14e eeuw en sinds 2021 ook de Stasiarchieven: in het Duitse Bundesarchiv ligt het geheugen van de natie opgeslagen. Steeds meer van de archieven op papier of microfiches worden gedigitaliseerd. Vanaf 2024 moet dat met een tempo van zo’n 80 miljoen pagina’s per jaar gebeuren. De Silent Bricks van FAST LTA vervullen daarbij een sleutelrol als snelle en transporteerbare opslagmedia. Hierdoor was het Bundesarchiv in staat om de opslagsnelheden met een factor tien te verhogen ten opzichte van zijn eerdere oplossing. En dankzij dit nieuwe storage-systeem kan men ook twee keer zo snel over gedigitaliseerde informatie beschikken.

 

Het Duitse satellietdata-archief bewaart de data van de aardeverkenningssatellieten met een dual-vendor-opzet. De op tape gebaseerde oplossing wordt echter door de fabrikant niet meer verder ontwikkeld. Omdat aanvullend uit toekomstige missies een aanzienlijke groei van de data te verwachten is, moest een gelijkwaardige vervanging gevonden worden. Nieuwe virtual tape libraries moesten de oplossing voor de transitie vanuit de bestaande archiefmedia zijn omdat zo ook kortere wachttijden bij het aanroepen van de data bereikt worden.

SR – fiets archief portabel op Silent Bricks

 

De Saarländische Rundfunk neemt zijn sportarchieven gewoon mee in de OB-vans.

ANRI – Nationaal Archief Indonesië

 

 

 

Net op tijd zijn 16 Terabyte gescande VOC-archieven veilig gesteld.

KIT – Koninklijk Instituut voor de Tropen

 

 

Lees hoezo het Koninklijk Instituut voor de Tropen voor de Silent Cubes koos.

Friedrich Ebert Ziekenhuis – GE Healthcare

 

Het Friedrich-Ebert ziekenhuis in Neumünster migreerde van DVD naar Silent Cubes en verkorte de toegangstijden van twintig minuten naar enkele seconden.

Gemeente Regen – Easysoftware

 

De Gemeente Regen archiveert haar documenten revisiezeker op de Silent Cube WORM-storage.

Stryker Trauma – Docuware

 

Stryker Trauma bewaart alle papieren en electronische documenten zoals facturen en kwitanties, tekeningen en afbeeldingen, brieven, bestanden en e-mails centraal met Docuware in een Silent Cube archief.

Ziekenhuis Schwarzach – AGFA Impax

 

In Schwarzach staan de patiëntgegevens in een Silent Cubes archief.