Referenties medical

Ziekenhuizen en andere medische instellingen produceren grote hoeveelheden data zoals röntgenfoto’s, MR-scans, patiëntgegevens, enz. Deze data moeten betrouwbaar bewaard en geback-upt worden, deels moeten gegevens over tientallen jaren aantoonbaar onveranderlijk opgeslagen worden en van verschillende locaties snel toegankelijk zijn. Dit zijn paradetoepassingen voor onze archief- en back-upoplossingen. Hier een héél kleine greep uit succesvolle implementaties van Silent Bricks en Silent Cubes in medische omgevingen.

Kliniekverband Kempten – AGFA Healthcare

 

Het kliniekverband Kempten (4 ziekenhuizen) vervangt binnen twee maanden tape voor archief en back-up door Silent Bricks.

Friedrich Ebert Ziekenhuis – GE Healthcare

 

Het Friedrich-Ebert ziekenhuis in Neumünster migreerde van DVD naar Silent Cubes en verkorte de toegangstijden van twintig minuten naar enkele seconden.

Ziekenhuis Marienhaus – AGFA HYDMedia

 

 

Het Marienhaus Ziekenhuis archiveert de patiëntgegevens vanuit drie locaties centraal op een Silent Cube archiefsysteem.

Oberschwabenklinik – Veeam

 

Het ziekenhuis Oberschwabenklinik bespaart met Silent Bricks kosten en tijd bij tegelijkertijd toenemende betrouwbaarheid van de data-opslag.

Stryker Trauma – Docuware

 

Stryker Trauma bewaart alle papieren en electronische documenten zoals facturen en kwitanties, tekeningen en afbeeldingen, brieven, bestanden en e-mails centraal met Docuware in een Silent Cube archief.

Ziekenhuis Schwarzach – AGFA Impax

 

In Schwarzach staan de patiëntgegevens in een Silent Cubes archief.