Systemen voor back-up

Kenmerkend voor een back-up is dat meestal veranderlijke informatie over een korte periode beschikbaar gesteld en alleen bij een calamiteit, dus uiterst zelden benaderd wordt. Dit is heel anders dan bij een archief, een database of de standaard data in een bedrijfsmatige omgeving. Wat dit betekend voor het back-up systeem leest u in ons whitepaper “Eisen aan back-up en archief“.

Het is zinvol voor back-up een speciaal hiervoor ontwikkeld opslagsysteem te gebruiken. In het verleden was de eerste keuze een tape-opslagsysteem, al dan niet in combinatie met een taperobot. Inmiddels zijn de back-up groottes echter zodanig dat tapesystemen niet meer binnen de gewenste tijden data kunnen back-uppen en terugzetten. Moderne technologieën zoals Instant Recovery zijn met tapesystemen al helemaal niet mogelijk.

De als opvolger van tapesystemen ontwikkelde FAST Silent Brick Library biedt de voordelen van de magnetische banden voor back-up en is tegelijkertijd een veiligere en snellere oplossing die toekomstgericht alle moderne technologieën ondersteunt en zo de downtime bij een calamiteit naar een minimum terugbrengt.

 

Silent Brick Video

Met de Silent Brick Library definieert FAST LTA het begrip van high-volume storage libraries nieuw. Deze COLD Storage library biedt meer dan de voordelen van tape libraries (grote removable datadragers, energiezuinigheid, …) zonder de nadelen (kwetsbaarheid van het medium, langzame toegang, …) van de bandjes. Overal waar grotere hoeveelheden data bijv. voor regelmatige benadering of als backup opgeslagen moeten worden is de Silent Brick library het optimale next generation opslag systeem: Energiezuinig. Snel. Veilig.

 

En nu met Continous Snapshot als beveiliging tegen Ransomware en andere malware!