Disclaimer

De website comex.eu wordt gepubliceerd door

V21 B.V.
Vogt 21
6422 RK Heerlen

Vertegenwoordigd door:
Axel Booltink

Contact:
Telefoon: +31-43-3088400
Telefax: +31-43-3088409
e-mail: office(at)comex.eu

KvK-nummer:
67976190

BTW-nummer:
NL 8572 49 927 B01

Disclaimer
V21 B.V., handelend onder de handelsnaam Comex en hierna te noemen Comex, verleent u hierbij toegang tot comex.eu en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Comex en derden zijn aangeleverd. Comex behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
De informatie op comex.eu is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Comex.

Beperkte aansprakelijkheid
De op comex.eu aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Comex.
In het bijzonder zijn alle prijzen op comex.eu onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Comex. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Comex, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Links
Onze website bevat links naar externe webpagina's van derden, op de inhoud waarvan wij geen invloed hebben. Daarom kunnen wij voor deze externe inhoud ook geen aansprakelijkheid aanvaarden. Voor de inhouden van de verlinkte sites is steeds de betreffende aanbieder of exploitant verantwoordelijk. De verlinkte sites worden op het tijdstip van de verlinking op mogelijke overtredingen van de wet gecontroleerd. Onwettige inhoud was op het tijdstip van verlinking niet zichtbaar. Een permanente inhoudelijke controle van de verlinkte sites is echter zonder concrete aanknopingspunten aangaande rechtsschennis niet redelijk. Bij het bekend worden van rechtsschendingen zullen wij dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Bescherming van persoonsgegevens
Het gebruik van onze website is meestal zonder vermelding van persoonlijke gegevens mogelijk. Voor zover op onze sites persoonsgerichte gegevens (bijvoorbeeld naam, adres of e-mailadressen) worden opgenomen, gebeurt dat steeds op vrijwillige basis. Deze gegevens worden zonder uitdrukkelijke toestemming niet aan derden doorgegeven. 
Comex respecteert de privacy van de bezoekers aan deze website en zorgt ervoor dat de informatie die ons verschaft wordt via contactformulieren vertrouwelijk en conform de geldende eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG / GDPR) worden behandeld.
Wij wijzen erop, dat gegevensoverdracht op internet (b.v. bij de communicatie per e-mail) hiaten v.w.b. de veiligheid behelzen kan. Volledige bescherming van de gegevens tegen gebruik door derden is niet mogelijk. 
Het gebruik van de in het colofon gepubliceerde contactgegevens door derden voor het toezenden van niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame en informatiemateriaal wordt hiermee uitdrukkelijk weersproken. De exploitanten van de sites behouden zich uitdrukkelijk voor gerechtelijke stappen te ondernemen, in geval van ongewenste toezending van reclame, bijvoorbeeld door spam-e-mails.

Gegevensverwerking
Bij het invullen van formulieren op de website, bij het aangaan van een overeenkomst voor het leveren van producten of het uitvoeren van diensten of voor het ontvangen van een offerte van Comex worden uw gegevens door Comex opgeslagen en verwerkt. Dit heeft als doel om altijd actuele (contact) gegevens te hebben van klanten en relaties  en om activiteiten voor het vergroten van het klantenbestand door te voeren.
Indien u als relatie van Comex uw gegevens wilt inzien dan kunt u een schriftelijk verzoek indienen waarna Comex de gegevens zal verstrekken. Indien u niet meer benaderd wilt worden met informatie over onze producten of diensten of uw gegevens wilt laten verwijderen, dan kunt u Comex daarvan schriftelijk of per e-mail op de hoogte stellen.
In de zogenaamde "server log files" wordt automatisch informatie over de opgevraagde pagina's opgeslagen. Deze informatie omvat browsertype en -versie, besturingssysteem, opgevraagde url, hostnaam van de opvragende computer en het tijdstip van de aanvraag. Deze data kan niet met individuele personen in verband gebracht worden, een samenvoeging met andere databronnen wordt door Comex niet doorgevoerd.

Cookies
Deze website maakt gebruik van Cookies, dit zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en na verloop van een bepaalde tijd automatisch worden verwijderd. U kunt cookies ook op elk gewenst moment zelf verwijderen, kijk hiervoor in de handleiding van uw webbrowser. Indien u de cookies verwijderd heeft kan het zijn dat bepaalde websites opnieuw voorkeuren aan u vragen of dat u opnieuw in moet loggen.
Belangrijk: ook bij cookies zijn persoonlijke gegevens zoals telefoonnummers, e-mailadressen en bankrekeninggegevens uitgesloten van vastlegging. Cookies zijn volledig veilig en nooit te herleiden naar een individu of persoon.
Cookies worden gebruikt om onze website gebruikersvriendelijker, meer efficiënt en veiliger te maken. De meeste van ons gebruikte cookies zijn zogenaamde "session-cookies" die met het verlaten van onze website weer gewist worden. Andere cookies blijven tot vier jaar op uw apparaat opgeslagen om uw webbrowser bij het volgende bezoek te herkennen. U kunt uw webbrowser zo instellen dat cookies algemeen alleen na toestemming of helemaal niet geplaatst worden.
Bij het eerste bezoek aan onze website met uw webbrowser wordt u gevraagd of u met het plaatsten van cookies akkoord gaat. Deze beslissing kunt u ten alle tijden via onze website zelf weer revideren. Indien u niet akkoord gaat met het plaatsen van cookies is de website voor uw webbrowser volledig functioneel, echter kan het zijn dat u gebruiksgemak mist.
 

Privacyverklaring voor het gebruik van Facebook-Plugins (Like-Button)
Op onze pagina's kunnen plugins van het sociale netwerk Facebook, 1601 Zuid-California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA zijn geïntegreerd. De Facebook plugin herkend u aan het Facebook-logo of de "Like-button" ("Like") op onze pagina. Een overzicht van de Facebook plug-ins kunt u hier vinden: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.
Wanneer u onze site bezoekt, wordt door de plug-in een verbinding tussen uw browser en de Facebook-server tot stand gebracht. Facebook verkrijgt daarmee de informatie dat u onze site met uw IP-adres bezocht hebt. Als u op de Facebook "Like-button" klikt terwijl u aangemeld bent bij uw Facebook-account, kunt u de inhoud van onze pagina's koppelen aan uw Facebook-profiel. Daardoor kan Facebook uw bezoek aan onze site met uw gebruikersaccount verbinden. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de sites geen kennis van de inhoud van de verzonden gegevens en het gebruik door Facebook hebben. Voor meer informatie zie het privacybeleid van Facebook op https://www.facebook.com/policy.php
Als u niet wilt dat Facebook uw bezoek aan onze site met uw gebruikersaccount verbindt, meldt u zich a.u.b. af bij uw Facebook-account.

Privacyverklaring voor het gebruik van Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”), 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Dit programma levert belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s, de verkeersbronnen en andere essentiële informatie waarmee wij deze website voortdurend kunnen verbeteren voor de gebruikers. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker. Er wordt geen gebruik gemaakt van zogenaamde ‘behavioural targeting’ waarmee u op basis van uw klikgedrag speciale inhoud krijgt te zien. Uw surfgedrag blijft volledig anoniem.

Het Analytics account van Comex is zo ingesteld dat de informatie niet met anderen gedeeld mag worden. Daarmee is het Analytics cookie van Comex een niet-privacy gevoelig functioneel cookie dat strikt noodzakelijk is en essentieel voor bezoekers omdat daarmee de kwaliteit van onze websites gewaarborgd kan blijven. Het Analytics cookie blijft 4 jaar geldig. Comex heeft voor het verwerken van de data een verwerkersovereenkomst met Google gesloten en waarborgt de verwerking van data overeenstemmend met de AVG / GDPR.

De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u deze website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de eigenaar van deze website (Comex) en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen (via https://tools.google.com/dlpage/gaoptout).
Door het accepteren van cookies voor deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Privacyverklaring voor het gebruik van Google +1
Met de Google +1 button kunt u informatie wereldwijd verspreiden en ontvangt u en andere gebruikers gepersonaliseerde content van Google en haar partners. Google slaat zowel de informatie dat u voor een content +1 geklikt heeft als ook informatie over de pagina die u bekeek toen u +1 klikte op. Uw +1-waarderingen kunnen als hint tezamen met uw profielnaam en uw foto in Google-diensten zoals zoekresultaten of in uw Google-profiel of op andere plekken op websites en advertenties op internet getoond worden.
Google slaat informatie over uw +1-activiteiten op om de Google-diensten voor u en anderen te verbeteren. Om de Google +1-button te kunnen gebruiken moet u over een wereldwijd zichtbaar openbaar Google-profiel beschikken dat tenminste de voor het profiel gekozen naam moet bevatten. Deze naam wordt in alle Google-diensten gebruikt. In sommige gevallen kan deze naam ook een andere naam vervangen, die u bei het delen van inhoud via uw Google-account gebruikt heeft. De identiteit van uw Google-profiel kan aan gebruikers getoond worden die uw email-adres kennen of over andere identificerende gegevens van u beschikken.
Naast de hierboven aangegeven doelen worden uw gegevens conform het actueel geldende Google privacy beleid gebruikt. Google maakt mogelijkerwijs samengevatte statistieken over de +1-gebruikers openbaar of geeft deze door aan gebruikers en partners zoals uitgevers, adverteerders of partner-websites.

Privacyverklaring voor het gebruik van Twitter
Op onze website worden mogelijkerwijs functies van de dienst Twitter gebruikt. Deze functies worden aangeboden door Twitter Inc., Twitter, Inc. 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Door het gebruik van Twitter en de functie „Re-Tweet“ worden de door u bezochte pagina’s met uw Twitter-Account gekoppeld en aan andere gebruikers kenbaar gemaakt. Hierbij worden ook gegevens aan Twitter overgedragen.
Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van deze website geen kennis van de inhoud van de overgedragen gegevens nog van hun gebruik door Twitter verkrijgen. Verdere informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van Twitter op http://twitter.com/privacy.
Uw privacy instellingen bij Twitter kunt u in uw account-instellingen op http://twitter.com/account/settings wijzigen.

Privacyverklaring voor het gebruik van Linked-In
Op onze website worden mogelijkerwijs functies van de dienst Linked-In gebruikt. Deze functies worden aangeboden door LinkedIn Corporation, 2029
Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Door het gebruik van Linked-In en de functie „Recommend“ worden de door u bezochte pagina’s met uw Linled-In-Account gekoppeld en aan andere gebruikers kenbaar gemaakt. Hierbij worden ook gegevens aan Linked-In overgedragen.
Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van deze website geen kennis van de inhoud van de overgedragen gegevens nog van hun gebruik door Linked-In verkrijgen. Verdere informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van Linked-In op https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Contact

Over ons

Wij zijn een klein creatief team gespecialiseerd in digitale opslagsystemen voor archief, back-up en content distribution. Ons doel is voor alle klanten de meest optimale oplossing te vinden en de klanten bij het gebruik van onze systemen perfect te ondersteunen.

Laatste blogs

Data analytics vraagt om snelle beschikbaarheid van data

Geschreven op 02 juni 2020

Natuurlijk betaal je geen losgeld! Toch?

Geschreven op 12 mei 2020


Schrijf nu in voor tips en info

COMEX logoSchrijf in voor tips en info

Wij schrijven regelmatig blogs over actuele onderwerpen uit de wereld van digitale opslagtechnologie. Meld je hier aan om over nieuwe blogs geïnformeerd te worden.

Voornaam
Achternaam
E-mailadres

Adres

COMEX
Vogt 21, 6422 RK Heerlen

+31-43-3088400
office@comex.eu
support@comex.eu