De website comex.eu wordt gepubliceerd door

V21 B.V.
Vogt 21
6422 RK Heerlen

Vertegenwoordigd door:
Axel Booltink

Contact:
Telefoon: +31-43-3088400
Telefax: +31-43-3088409
e-mail: office(at)comex.eu

KvK-nummer:
67976190

BTW-nummer:
NL 8572 49 927 B01

Disclaimer
V21 B.V., handelend onder de handelsnaam Comex en hierna te noemen Comex, verleent u hierbij toegang tot comex.eu en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Comex en derden zijn aangeleverd. Comex behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
De informatie op comex.eu is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Comex.

Beperkte aansprakelijkheid
De op comex.eu aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Comex.
In het bijzonder zijn alle prijzen op comex.eu onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Comex. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Comex, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Links
Onze website bevat links naar externe webpagina's van derden, op de inhoud waarvan wij geen invloed hebben. Daarom kunnen wij voor deze externe inhoud ook geen aansprakelijkheid aanvaarden. Voor de inhouden van de verlinkte sites is steeds de betreffende aanbieder of exploitant verantwoordelijk. De verlinkte sites worden op het tijdstip van de verlinking op mogelijke overtredingen van de wet gecontroleerd. Onwettige inhoud was op het tijdstip van verlinking niet zichtbaar. Een permanente inhoudelijke controle van de verlinkte sites is echter zonder concrete aanknopingspunten aangaande rechtsschennis niet redelijk. Bij het bekend worden van rechtsschendingen zullen wij dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Bescherming van persoonsgegevens
Het gebruik van onze website is meestal zonder vermelding van persoonlijke gegevens mogelijk. Voor zover op onze sites persoonsgerichte gegevens (bijvoorbeeld naam, adres of e-mailadressen) worden opgenomen, gebeurt dat zoveel mogelijk steeds op vrijwillige basis. Deze gegevens worden zonder uitdrukkelijke toestemming niet aan derden doorgegeven. 
Wij wijzen erop, dat gegevensoverdracht op internet (b.v. bij de communicatie per e-mail) hiaten v.w.b. de veiligheid behelzen kan. Volledige bescherming van de gegevens tegen gebruik door derden is niet mogelijk. 
Het gebruik van de in het colofon gepubliceerde contactgegevens door derden voor het toezenden van niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame en informatiemateriaal wordt hiermee uitdrukkelijk weersproken. De exploitanten van de sites behouden zich uitdrukkelijk voor gerechtelijke stappen te ondernemen, in geval van ongewenste toezending van reclame, bijvoorbeeld door spam-e-mails.

Privacyverklaring voor het gebruik van Facebook-Plugins (Like-Button)
Op onze pagina's kunnen plugins van het sociale netwerk Facebook, 1601 Zuid-California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA zijn geïntegreerd. De Facebook plugin herkend u aan het Facebook-logo of de "Like-button" ("Like") op onze pagina. Een overzicht van de Facebook plug-ins kunt u hier vinden: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.
Wanneer u onze site bezoekt, wordt door de plug-in een verbinding tussen uw browser en de Facebook-server tot stand gebracht. Facebook verkrijgt daarmee de informatie dat u onze site met uw IP-adres bezocht hebt. Als u op de Facebook "Like-button" klikt terwijl u aangemeld bent bij uw Facebook-account, kunt u de inhoud van onze pagina's koppelen aan uw Facebook-profiel. Daardoor kan Facebook uw bezoek aan onze site met uw gebruikersaccount verbinden. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de sites geen kennis van de inhoud van de verzonden gegevens en het gebruik door Facebook hebben. Voor meer informatie zie het privacybeleid van Facebook op http://de-de.facebook.com/policy.php
Als u niet wilt dat Facebook uw bezoek aan onze site met uw gebruikersaccount verbindt, meldt u zich a.u.b. af bij uw Facebook-account.

Privacyverklaring voor het gebruik van Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Dit programma levert belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s, de verkeersbronnen en andere essentiële informatie waarmee wij deze website voortdurend kunnen verbeteren voor de gebruikers. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker. Er wordt geen gebruik gemaakt van zogenaamde ‘behavioural targeting’ waarmee u op basis van uw klikgedrag speciale inhoud krijgt te zien. Uw surfgedrag blijft volledig anoniem.

Daarnaast heeft Comex Google Analytics ook zo ingesteld dat IP-adressen anoniem zijn gemaakt zodat gegevens nooit naar uw IP adres te herleiden zijn. Verder is het Analytics account van Comex zo ingesteld dat de informatie niet met anderen gedeeld mag worden. Daarmee is het Analytics cookie van Comex een niet-privacy gevoelig functioneel cookie dat strikt noodzakelijk is en essentieel voor bezoekers omdat daarmee de kwaliteit van onze websites gewaarborgd kan blijven. Het Analytics cookie blijft 6 maanden geldig.

De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u deze website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de eigenaar van deze website (Comex) en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen (via https://tools.google.com/dlpage/gaoptout). Wij wijzen er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. 
Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Andere cookies
In de nieuwe privacy wetgeving zijn functionele en technische first-party cookies (bijvoorbeeld om een wachtwoord op te slaan) toegestaan zonder toestemming van de gebruiker, mits wordt voldaan aan de plicht om bezoekers van de website hierover te informeren. Comex maakt gebruik van deze cookies.

First-party cookies worden geplaatst door de eigenaar van de website en zijn in de meeste gevallen belangrijk voor het functioneren van de website. Third party cookies zijn echter cookies die niet van de eigenaar van de website zijn, maar van derden, bijvoorbeeld van adverteerders of advertentieplatformen. Deze cookies zijn niet meer toegestaan zonder uw expliciete toestemming vooraf. Ook voor first party cookies die gegevens van personen opslaan en die niet strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik, is toestemming nodig. Comex maakt op haar website geen gebruik van third party cookies of onnodige cookies.

Privacyverklaring voor het gebruik van Google +1
Met de Google +1 button kunt u informatie wereldwijd verspreiden en ontvangt u en andere gebruikers gepersonaliseerde content van Google en haar partners. Google slaat zowel de informatie dat u voor een content +1 geklikt heeft als ook informatie over de pagina die u bekeek toen u +1 klikte op. Uw +1-waarderingen kunnen als hint tezamen met uw profielnaam en uw foto in Google-diensten zoals zoekresultaten of in uw Google-profiel of op andere plekken op websites en advertenties op internet getoond worden.
Google slaat informatie over uw +1-activiteiten op om de Google-diensten voor u en anderen te verbeteren. Om de Google +1-button te kunnen gebruiken moet u over een wereldwijd zichtbaar openbaar Google-profiel beschikken dat tenminste de voor het profiel gekozen naam moet bevatten. Deze naam wordt in alle Google-diensten gebruikt. In sommige gevallen kan deze naam ook een andere naam vervangen, die u bei het delen van inhoud via uw Google-account gebruikt heeft. De identiteit van uw Google-profiel kan aan gebruikers getoond worden die uw email-adres kennen of over andere identificerende gegevens van u beschikken.
Naast de hierboven aangegeven doelen worden uw gegevens conform het actueel geldende Google privacy beleid gebruikt. Google maakt mogelijkerwijs samengevatte statistieken over de +1-gebruikers openbaar of geeft deze door aan gebruikers en partners zoals uitgevers, adverteerders of partner-websites.

Privacyverklaring voor het gebruik van Twitter
Op onze website worden mogelijkerwijs functies van de dienst Twitter gebruikt. Deze functies worden aangeboden door Twitter Inc., Twitter, Inc. 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Door het gebruik van Twitter en de functie „Re-Tweet“ worden de door u bezochte pagina’s met uw Twitter-Account gekoppeld en aan andere gebruikers kenbaar gemaakt. Hierbij worden ook gegevens aan Twitter overgedragen.
Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van deze website geen kennis van de inhoud van de overgedragen gegevens nog van hun gebruik door Twitter verkrijgen. Verdere informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van Twitter op http://twitter.com/privacy.
Uw privacy instellingen bij Twitter kunt u in uw account-instellingen op http://twitter.com/account/settings wijzigen.

We gebruiken cookies op onze websites.

Voor meer informatie of het weigeren van cookies klik hier.

Ik ga akkoord

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein tekstbestand dat onze website nar uw computer stuurt. Met behulp van deze cookies kunnen wij bijv. voorkomen dat u informatie bij een volgend verzoek opnieuw moet invoeren en kunnen wij het surfen op onze website makkelijker maken.

 

Hoe kan ik mij afmelden?

Als u geen cookies wilt ontvangen kunt u dit in de instellingen van uw browser aangeven. Instructies voor het aanpassen van de instellingen van de browser vind u onder 'Help' in de toolbar van de meeste browsers.

Archief

Lees hier waarom voor een archief gespecialiseerde systemen beter zijn en wat COMEX hierbij voor u kan betekenen.

Back-up

Krijg inzicht in de eisen aan back-up systemen en informeer over de modernste technologieën voor back-up.

Publish

Laat u adviseren over de verschillende technologieën en modellen voor optische disc productie.

Service

Informeer naar de service mogelijkheden die COMEX u kan bieden of vraag direct support aan.