Bescherming tegen ransomware.

Twee kern aspecten spelen bij de bescherming tegen Ransomware een grote rol: Hoe beschermt u zich tegen data verlies? En hoe gaat u er voor zorgen om na een succesvolle aanval zo snel mogelijk weer operationeel te zijn? Onze Backup- en Archivering producten helpen uw onderneming te beschermen tegen de gevolgen van een ransomware aanval.

Ransomware is een van de grootste bedreigingen voor de huidige IT-omgevingen en de aanwezige data. Nieuwe varianten worden steeds meer gediversifieerd, vallen gericht de server aan en dreigen daarmee aanvullend kritische ondernemings gegevens openbaar te maken. De totale kosten stijgen daarmee sinds jaren – wat niets te maken heeft met de gestegen losgeld eisen in Bitcoin.

Met ons Silent Brick systeem, zijn unieke fysieke airgap en de precies afgestemde concepten voor data beveiliging vermijd u data verlies en minimaliseert zich het risico op uitval. Bovendien verkort zich in het geval van een aanval de tijd om terug te keren naar de normale operationele werking. Vervolgkosten die door systeem uitval, boetes voor DSGVO-schending, de betaling van losgeld, en reputatie verlies ontstaan, laten zich zo vermeiden of tenminste aanzienlijk reduceren.

Onze Silent Cube DS Pro beschermt met zijn ingebouwde hardware WORM verzegeling en viervoudige redundantie tegen dataverlies en manipulatie. Het enige wat een hacker zou kunnen doen is de storage opvullen, maar geen data verwijderen of aantasten. 

Schrijf in voor tips en info

Wij schrijven regelmatig blogs over actuele onderwerpen uit de wereld van digitale opslagtechnologie. Meld je hier aan om over nieuwe blogs geïnformeerd te worden.