Managed Storage

Met Managed Storage benoemen wij de drie dominante uitdaging van de secundaire storage, binnen de IT. 

1. Complexiteit: Des te meer verschillende systemen, des te hoger de complexiteit.
Juist voor data veiligheid en archivering betekent een hoge complexiteit door heterogene systemen risico door verkeerde bediening, veel onderhoud en verschillende SLAs.

2. Levensduur: Lange termijn – Storage systemen hebben langere cycli als normaal binnen de IT.
Anders als binnen de IT gebruikelijke 3 jaar moeten onze systemen minstens 5 jaar en meestal 10 jaar probleemloos dienst doen.

3. Veiligheid: Bescherming tegen data verlies en daarbij voldoen aan juridische voorwaarden.
Ransomware valt tegenwoordig gericht back-ups aan. Het voldoen aan juridische voorwaarden vraagt om gedetailleerde kennis en speciale systemen.

 

Comex Managed Storage

Hoogwaardige Hardware

Veilige Software

Klanten Service

Data beveiliging opnieuw bekeken. 

Hardware met een lange levensduur, betrouwbare Software en langlopende, rechtvaardige service – Aanbiedingen bieden een compleet systeem, die uw data beveiligen tegen verlies en u helpt aan de juridische voorwaarden te voldoen.

Optimale integratie. Maximale controle.

Wanneer het om data veiligheid gaat, is de complete controle over alle onderdelen en componenten bijzonder belangrijk. Wij zetten standaard in op compatibiliteit.

Maximale compatibiliteit. Optimale veiligheid. 

Niet elk storage systeem past bij ieder software oplossing. Juist bij archivering, waar eenmaal ingevoerde oplossingen vaak decennia worden toegepast, zijn indviduele en gecertificeerde aanpassingen onvermijdelijk. Veiligheidsgaten moeten absoluut vermeden worden.

Wij beveiligen Petabytes. Voor en na de aanschaf. 

Voor ons eindigt de relatie met onze klant niet bij de koop, maar begint deze juist hierbij. Bij de ontwikkeling, service en verkoop binnen de Benelux, profiteert u van korte en directe communicatie.

 

Complexiteit verminderen – Inspanning verminderen

Moderne Backup-concepten moeten een veelvoud van bronnen beveiligen, verschillende inspanningen aan prestatie , veiligheid, kosten en functionaliteit uitvoeren, en zo verschillende technologieën inzetten. Dit leidt meestal tot heterogene storage omgevingen en hogere complexiteit.

Voor de beveiliging van data van virtuele en fysieke server als voor online diensten (SaaS – b.v. Office 365) zijn moderne en complete backup-strategieën onvervangbaar. Daarbij moet met diverse aspecten rekening worden gehouden, die vaak tot een heterogene en passende complexe Storage-IT leiden. Omdat geen alleenstaand opslag medium met een passende uitvoering, functionaliteit, veiligheid en prijs alle voorwaarden kan afdekken, is de inzet van verschillende media voor snelle incrementele en Restores, veilige repositories en groeiende Backup-Archieven zoals de Air Gap noodzakelijk.

Worden voor deze doelen verschillende opslagsystemen ingezet, verveelvoudigt zich de inspanning voor administratoren. Verschillende dienst concepten, verschillende configuratie mogelijkheden, onderhoudscontracten met individuele looptijden en dreigende veiligheidsgaten kunnen ook een verhoogd risico van verkeerde configuratie tot dataverlies en stilstand leiden.

Het Silent Brick Systeem van Fast LTA is door zijn enorme flexibiliteit in staat, alle aspecten van een modern en veilig backup concept neer te zetten.

Levensduur veilig stellen – Investering beschermen

Langdurige planning  over de gewoonlijke 3 jaren is op vele gebieden de IT moeilijk. Op het gebied van data veiligheid, maar nog meer met archivering zijn korte productcycli contraproductief. Constant stijgende datahoeveelheden en de afhankelijkheid van jarenlange bewezen, en goed ingevoerde software oplossingen, bevoordelen storage oplossingen. Deze aan de ene kant op een solide basis voor tientallen jaren operationeel zijn ontworpen en aan de andere kant voor nieuwe uitdagingen en updates moeten kunnen worden aangepast.

Zowel ons enorm flexibele storage systeem voor data veiligheid; Silent Bricks, als speciaal systeem voor tegen revisie beveiligde archivering; Silent Cubes, voldoen aan deze criteria.

De zorgvuldig uitgezochte en voortdurend geteste componenten zijn voor de levensduur van tientallen jaren in plaats van enkele jaren uitgerust. Onze onderhoudscontracten hebben een levensduur van 10 jaar tegen gelijkblijvende condities en worden dan vaak zelfs verlengd. Interne Migratie-Assistenten helpen van moderne Hardware-Generaties te profiteren, zonder de werking te hoeven beperken, en staan toe, de onderhoudsverdragen opnieuw te verlengen. Daarbij word de software steeds aan de nieuwste uitdagingen aangepast.

Daarom behoren onze klanten tot de trouwste in de Storage-IT – zoals de Koninklijke Bibliotheek die al meer dan 10 jaar en enkele Petabytes aan Storage van Comex beschikken.

Veiligheid verhogen – Risico minimaliseren.

Data zijn de basis van veel moderne ondernemingen. Verlies, misbruik en fouten kunnen grote financiële gevolgen hebben. Onze storage systemen met geïntegreerde data (ver-)zekering helpen deze risico’s te minimaliseren, aan juridische voorwaarden te voldoen en daarmee langjarig goed te zijn afgedekt.

Het hergebruik van data is tegenwoordig een belangrijk criterium voor archivering. Daarom moeten archief data niet alleen betaalbaar en veilig kunnen worden gearchiveerd, maar ook op ieder moment beschikbaar zijn. Alleen door de combinatie van Erasure Coding met viervoudige Redundantie, lineaire Filesysteem en gedetailleerd Energie-Management ontstaat een energie efficiënt en veilig storage systeem. Door gecertificeerde WORM-Verzegeling en gebruike makend van Retention Periods kunnen juridische documenten, inclusief DSGVO-conform deleten, worden uitgevoerd.

Ook de betekenis van backups heeft zich veranderd. In tijden waarin gerichte ransomware aanvallen proberen backups te infecteren, om een restauratie van versleutelde data onmogelijk te maken, zijn extra maatregelen ter beveiliging noodzakelijk. Met Continuous Snapshots bereiken we Immutability op Volume-niveau, onafhankelijk van storage- en toegangs protocol (SMB, NSF of het S3-compatibel). Onze mobiele storage schijven Silent Bricks maken Air Gap mogelijk zonder extra werk, uitsluitend, daarvoor in een compleet andere Infrastructuur (Tapes) te investeren. De ingebouwde Replicatie op Volume – Niveau biedt daarbij kosten geoptimaliseerde Bescherming tegen data verlies door catastrofen.

Met onze storage systemen beschermt u uw data tegen verlies en manipulatie. Daarvoor zetten we een combinatie van Technologieën in, wat unieke veilige systemen tot gevolg hebben.

Schrijf in voor tips en info

Wij schrijven regelmatig blogs over actuele onderwerpen uit de wereld van digitale opslagtechnologie. Meld je hier aan om over nieuwe blogs geïnformeerd te worden.