Actief, semi-statisch, statisch en auditbestendig archief

De secundaire storagesystemen Silent Brick en Silent Cube van FAST LTA zijn, afhankelijk van de gekozen configuratie, geschikt voor alle soorten van archief. Voor actieve en semi-statische archieven waar soms de archiefdata nog bewerkt of aangepast moeten worden evenals voor statische archieven die data bevatten die nooit meer (mogen) wijzigen en tevens auditbestendig en AVG/GDPR-conform moeten zijn.

Gearchiveerd en toch bewerkbaar

Op de Silent Bricks blijven data voortdurend bewerkbaar, zijn echter toch tegen dataverlies en manipulatie beschermd.

Drievoudig redundant, met continuous snapshots en universele replicatie. Modulair en flexibel schaalbaar.

Rechtsgeldig immutable archiveren

Silent Cubes en Silent Brick WORM zijn tegen elke wijziging beveiligd en voldoen aan de EU-GDPR / AVG eisen.

Structurele integriteit en lineaire archivering met hardware-WORM-beveiliging bieden de maximale bescherming tegen elke vorm van datamanipulatie of dataverlies en heeft zich ontelbare malen bewezen.

Semi-archivering met data bescherming

Ongestructureerde data groeien buitenproportioneel sterk in vergelijking met productiedata. Alles wat niet in de dagelijkse behoefte voor de gebruikers direct oproepbaar moet zijn en zich normaliter niet meer verandert, kan daarom naar het actieve archief worden verplaatst. Dat bespaart ruimte op de primaire dataopslag en ontlast het back-up en betekent tenslotte kostenbesparing.

Dataopslag op de Silent Bricks met SecureNAS biedt duidelijk hogere bescherming tegen dataverlies en manipulatie (bijv. ook ransomware) als gangbare NAS-systemen. Van huis uit kunnen in iedere Silent Brick drie van de 12 schijven uitvallen zonder dat dataverlies optreedt. Door replicatie, lokaal of een remote systeem, verdubbeld de redundantie zelfs naar 6. De geïntegreerde databeveiliging beschermt onder andere met continuous snapshots effectief tegen data verlies.

 • SecureNAS op ZFS-Basis
 • Balans tussen performance, veiligheid en flexibiliteit
 • Compenseert uitval van 3 van de 12 schijven per Silent Brick
 • Zelfstandige permanente controle op bit-level, niet pas bij een rebuild
 • Bescherming tegen calamiteiten door replicatie – lokaal of remote
 • Uitbreiding van volumes onder behoud van de redundantie-level
 • Continuous snapshots beschermen tegen manipulatie

AVG conforme statische archivering met échte WORM

Veel medische, financiële en overheidsarchieven moeten aan wettelijke eisen zoals bewaarplichten en de AVG voldoen. Data moeten soms (tientallen) jaren op een auditbestendige manier worden bewaard en beschermd tegen verwijdering en manipulatie. De lineaire opslag met erasure resilient coding en de hardware-WORM van de FAST LTA Silent Cubes en de Silent Brick WORM garandeert in combinatie met de digital audit genoemde permanente controle dat data niet verloren kunnen gaan of gemanipuleerd kunnen worden.

Silent Cubes en Silent Brick WORM zijn speciaal ontwikkeld volgens de wettelijke eisen voor de langdurige opslag van gegevens. Ze bieden een onovertroffen beveiliging tegen lage aanschaf- en bedrijfskosten. Individueel configureerbare volumes (gereserveerde opslagruimten) en shares (netwerkshares met instelbare toegangsrechten) zorgen voor de verbinding met uw softwareoplossing.

 • Lineaire opslag op basis van Erasure Resilient Coding (ERC)
 • Maximale veiligheid door hardware-WORM-immutability
 • Compenseert uitval van 4 van de 12 schijven per Silent Cube of Silent Brick WORM
 • Zelfstandige permanente controle op bit-level, niet pas bij een rebuild
 • Door immutability geen aanvullend back-up meer nodig
 • Bescherming tegen calamiteiten door replicatie – lokaal of remote
 • Uitbreiding van volumes onder behoud van de redundantie-level

Schrijf in voor tips en info

Wij schrijven regelmatig blogs over actuele onderwerpen uit de wereld van digitale opslagtechnologie. Meld je hier aan om over nieuwe blogs geïnformeerd te worden.