Fast Clone Support

Fast Clone Support voor Veeam back-up & recovery – De turbo voor uw primaire en secundaire back-up. Exclusief voor Silent Bricks.

Fast Clone Support vereist minimaal softwareversie 2.59 (beschikbaar vanaf juli 2024).

Veel sneller. 

Met FAST Clone Support verkort het back-up venster zich met tot wel 80%. 

Veel kleiner. 

Met Fast Clone Support heeft uw back-up tot 50% minder opslagruimte nodig. 

Veel veiliger.

Met Fast Clone Support kunt u Immutability bijna zonder extra inspanning bereiken.

Het back-up dilemma:

Back-ups verlopen in principe altijd volgens hetzelfde schema:

  1. Eerst wordt een volledige back-up (Full Backup) gemaakt en opgeslagen.
  2. Over een bepaalde periode worden regelmatig de verschillen ten opzichte van de eerste volledige back-up vastgelegd en als incrementele back-ups (Incrementals) opgeslagen.
  3. Vervolgens wordt er weer een volledige back-up gemaakt en als nieuw startpunt voor de volgende incrementele back-ups opgeslagen.
  4. Wanneer de gewenste back-up periode is bereikt, worden de oudste volledige back-ups en de bijbehorende incrementele back-ups verwijderd (rotatie).
  5. Om back-ups onafhankelijk van de back-upsoftware te beveiligen via onveranderlijkheid (Immutability), maakt het opslagsysteem regelmatig snapshots, die eveneens volgens het rotatieprincipe worden geschreven en verwijderd.

De intervallen tussen de incrementele back-ups en tussen de volledige back-ups, evenals de back-up periode, zijn individueel voor elke gegevensklasse en toepassing en bepalen grotendeels de gebruikte technologie.

Zoals je kunt zien, ontstaan er bij dit proces veel dubbele gegevens.

Hoe meer volledige back-ups er worden geschreven en hoe langer de back-up periode is, des te groter is de opslagbehoefte, die snel 10-20 keer de oorspronkelijk te beveiligen gegevenshoeveelheid kan bedragen.

Omdat bij elke volledige back-up ook een enorme hoeveelheid gegevens moet worden overgedragen en opgeslagen, duren dergelijke conventionele back-ups soms erg lang. Vaak dreigen de back-ups het beschikbare back-up venster te overschrijden.

Fast Clone & RefLink:

Synthetic Full
Om deze dubbele gegevens grotendeels te voorkomen, kan Veeam Backup & Recovery eenmaal geschreven gegevensblokken refereren en koppelen (RefLink). Een zo gegenereerde “Synthetic Full” bestaat dus alleen uit verwijzingen naar de reeds op het opslagsysteem aanwezige gegevensblokken. Veeam noemt het proces van het maken van zo’n “linkverzameling” Fast Clone.

Dit gaat veel sneller en verbruikt natuurlijk ook veel minder opslagruimte dan telkens een nieuwe “echte” volledige back-up te schrijven.

De gevolgen: Er wordt aanzienlijk minder opslagruimte verbruikt en de tijd voor een volledige back-up wordt drastisch verkort.

In het secundaire doel kunnen zo over een lange back-up periode veel herstelpunten worden aangemaakt, zonder dat de opslagbehoefte en de back-uptijd uit de hand lopen.

Forever Incremental
In het primaire doel, waar de gegevens worden opgeslagen die direct nodig zijn voor de operationele bedrijfsvoering, wordt vaak afgezien van meerdere volledige back-ups – enerzijds omdat oudere gegevens sowieso in het secundaire doel liggen, anderzijds omdat hier de snelheid van herstel van belang is en daarom dure flashmedia worden gebruikt.

Ook hier kan met Fast Clone aanzienlijk op opslagruimte en tijd worden bespaard.

Omdat er natuurlijk altijd eerst een nieuwe, volledige set aanwezig moet zijn voordat een volledige back-up set kan worden verwijderd, is er altijd minimaal opslagruimte voor twee volledige sets nodig. Veeam heeft hiervoor ook een oplossing bedacht: Forever Incremental.

Na de eerste volledige back-up worden er alleen nog maar incrementele back-ups geschreven. Na afloop van de back-up periode wordt het eerste incrementele back-up met de volledige back-up samengevoegd via Fast Clone en vervolgens verwijderd. Dit herhaalt zich na elke back-up interval, zodat er altijd slechts één volledige back-up en het ingestelde aantal incrementele back-ups op het opslagsysteem aanwezig zijn.

Immutability: 

Continuous Snapshots

Het probleem van dubbele opslagruimte wordt verergerd door Immutability. Dankzij Fast Clone Support verandert dit echter – althans bij de geïntegreerde Continuous Snapshots in het Silent Brick System. Deze roterende snapshot-logica is onafhankelijk van de back-upsoftware en voorzien van een retentiebeleid, waardoor deze niet kan worden gecompromitteerd door accounts van de back-upsoftware of gebruikersaccounts van het opslagsysteem.

Continuous Snapshots beveiligen back-ups effectief tegen aanvallen – onafhankelijk van de back-upsoftware.

En met Fast Clone wordt de tijd- en opslagintensieve vermenigvuldiging van gegevens voorkomen. Het Silent Brick System legt de gegevens binnen Continuous Snapshots fysiek pas vast wanneer ze – opzettelijk door rotatie of onbedoeld door een aanval – in de back-uplogica worden verwijderd. Pas na het verstrijken van de ingestelde retentieperiode wordt de opslagruimte weer vrijgegeven, zodat men altijd naar eerdere versies kan terugkeren.

En terwijl zonder Fast Clone Support meerdere echte volledige back-ups bestaan en dus ook moeten worden beveiligd, bestaan met Fast Clone Support en Synthetic Fulls bijna alleen nog maar Incrementals – waardoor ook voor Continuous Snapshots de tijd- en opslagbehoefte afneemt.

Schrijf in voor tips en info

Wij schrijven regelmatig blogs over actuele onderwerpen uit de wereld van digitale opslagtechnologie. Meld je hier aan om over nieuwe blogs geïnformeerd te worden.