Het archief is het archief niet meer!

We krijgen in toenemende mate te maken met ontwikkelingen als machine learning en artificial intelligence (AI). Om machine learning en AI goed te doen, heb je grote hoeveelheden data nodig: die heb je immers nodig als basis om de computer te laten leren. Dat gaat steeds beter en sneller. Bij gemeentes en overheden bijvoorbeeld wordt op basis van AI bekeken in welke gebieden meer aandacht nodig is voor buurtwerkers, of waar meer fietspaden nodig zijn. Dat vraagt om grote hoeveelheden data, ook veel ‘oude’ data, die over meerdere jaren zijn verzameld en in een archief zijn opgeslagen.

Tegenstelling

Die opslag in een archief zorgt voor een tegenstelling ten opzichte van de eerder genoemde ontwikkelingen. Machine learning en AI vragen nu eenmaal om een snelle toegang tot deze data, terwijl digitale archieven juist meestal niet de snelste verbinding geeft. Een tape library bijvoorbeeld wordt veel gebruikt, maar is een langzame opslag. AI kun je hier niet goed op loslaten, omdat het veel te lang duurt om de data voor analyse te benaderen.

Meer secundaire data

Parallel loopt de ontwikkeling dat we meer en meer ‘secundaire’ data krijgen, die in principe wel benaderbaar zijn. En we wíllen deze data ook steeds vaker benaderen, omdat AI daar iets mee kan doen. Het archief is daarmee geen opslag dat spreekwoordelijk onder het stof verdwijnt, maar een essentieel onderdeel voor ontwikkelingen als AI. Dat vraagt dus om een redelijk snelle toegang.

Archiefstorage aanschaffen? Let op!

Bij aanschaf van een archiefstorage moet daarom een omslag in het denken plaatsvinden: waar het voorheen was bedoeld om op te slaan en eigenlijk nooit meer in te zien, is het in deze tijden van big data en AI zo dat het archief een belangrijk onderdeel is geworden. Als je je archief niet gebruikt, gooi je feitelijk bedrijfsvermogen weg! Silent Bricks zijn snel, online en bieden random access toegang. Archiefopslag op Silent Bricks garandeert een optimale toegang en snelheid en is daarmee een prima oplossing voor de nieuwste ontwikkelingen.

Bezoek ons op de Infosecurity.nl, Data & Cloud Expo

 

Schrijf in voor tips en info

Wij schrijven regelmatig blogs over actuele onderwerpen uit de wereld van digitale opslagtechnologie. Meld je hier aan om over nieuwe blogs geïnformeerd te worden.