Healthcare

Data voor de healthcare sector moeten betrouwbaar en veilig geback-upt worden. Met grote hoeveelheden aan gevoelige, cruciale informatie, is voor onder andere ziekenhuizen een betrouwbaar systeem zoals het Silent Brick systeem de perfecte uitkomst. Enorme hoeveelheden aan PACS-data moeten worden gearchiveerd volgens Europese en nationale regelgeving. Met de Silent Cube DS Pro staat u garant voor Compliant Archivering.  

Veiligheid

Ziekenhuizen en andere medische instellingen produceren grote hoeveelheden data zoals röntgenfoto’s, MR-scans, patiëntgegevens, enz. Deze data moeten betrouwbaar bewaard en geback-upt worden, deels moeten gegevens over tientallen jaren aantoonbaar onveranderlijk opgeslagen worden en van verschillende locaties snel toegankelijk zijn. Dit zijn paradetoepassingen voor onze archief- en back-upoplossingen. Hier een héél kleine greep uit succesvolle implementaties van Silent Bricks en Silent Cubes in medische omgevingen.

  • De klinieken van Kempten (4 ziekenhuizen) vervangen binnen twee maanden tape voor archief en back-up door Silent Bricks
  • Het Friedrich-Ebert ziekenhuis in Neumünster migreerde van DVD naar Silent Cubes en verkorte de toegangstijden van twintig minuten naar enkele seconden
  • Het Marienhaus Ziekenhuis archiveert de patiëntgegevens vanuit drie locaties centraal op een Silent Cube archiefsysteem
  • Stryker Trauma bewaart alle papieren en elektronische documenten zoals facturen en kwitanties, tekeningen en afbeeldingen, brieven, bestanden en e-mails centraal met Docuware in een Silent Cube archief

Schrijf in voor tips en info

Wij schrijven regelmatig blogs over actuele onderwerpen uit de wereld van digitale opslagtechnologie. Meld je hier aan om over nieuwe blogs geïnformeerd te worden.