Testimonials

Gemeente Leeuwarden

Succes Story | Regionaal Archief / Gemeente Leeuwarden | Silent Bricks

 “In Nederland nog een niche, maar volgens mij is dit een oplossing die heel goed past in een archief.”

 Jeen Oppedijk, Senior ICT-Specialist, Gemeente Leeuwarden

Uitdagingen 

Voor het Historisch Centrum Leeuwarden zocht de gemeente Leeuwarden een duurzame oplossing voor het archiveren van digitale data. De uitdaging was een storage oplossing te vinden die de op verschillende manieren aan-geleverde en verworven data duurzaam bewaart. Dit zonder aan een leverancier of een bepaald opslagformaat vast te zitten. Doel is hierbij de uiteindelijk opgeslagen data onveranderlijk voor de eeuwigheid te bewaren; veiligheid en een datamigratie zonder verlies van data zijn daarom een must. 

Daarnaast ontstaat bij de gemeente Leeuwarden een digitaal ‘semi-archief’, met data die gedurende de wettelijke bewaarplicht, maar niet eeuwig bewaard moe-ten worden. Handig als deze data op dezelfde storage oplossing gearchiveerd kunnen worden als de historische data van het HCL. Met de Silent Bricks heeft de gemeente Leeuwarden juist deze oplossing gevonden. 

Op zoek naar een duurzame opslag

Het punt is dat al deze inmiddels digitale data op verschillende manieren en systemen worden opgeslagen. Op USB-discs en cd’s bijvoorbeeld. “Niet heel duurzaam”, oordeelt Jeen. Niet voor niets wordt in de archiefbranche gesproken van ‘de middeleeuwen van archivering’, om aan te duiden dat goed archiveren nog maar in de kinderschoenen staat. “Er gaat momenteel veel van papier naar digitaal, maar er wordt niet goed nagedacht over opslag op de lange termijn. Of de eeuwigheid. Het is terecht dat archivarissen zich daar zorgen over maken.” Het HCL zocht naar een duurzame manier om data op te slaan, zonder direct vast te zitten aan een leverancier en formaat waarmee je op een gegeven moment niet verder kunt. Daarnaast moest de opslag zelf aan bepaalde eisen voldoen.

 

Eisen

 • Losse USB-discs zijn geen digitale archiefbewaarplaats meer

 • Een back-up is geen archief 

 • Archiefgegevens moeten voor de eeuwigheid worden bewaard 

 • Opslag moet energiezuinig zijn 

 • De integriteit moet gewaarborgd zijn en gecontroleerd worden 

 • Alle data moeten redundant worden opgeslagen 

 • De gegevens zijn eenvoudig beschikbaar te stellen 

 • Migratie moet kunnen zonder verlies van data 

 • Opslag van data in eigen beheer houden

 • Opslag van data moet schaalbaar zijn 

 • Opslag moet compliant zijn aan open formaten en standaarden 

 • Eenmaal weggeschreven data moeten hardwarematig niet gewijzigd kunnen worden

Oplossing

2 Silent Brick systemen met elk 1x Controller G5000 1x Extension Shelf 1x Silent Brick 8/12 TB 4x Silent Brick 16/24 TB 1x Silent Brick WORM 8/12 TB

1x Silent Brick WORM 16/24 TB 

“Dit systeem is energiezuinig, alle gegevens zijn elke week onderwerp van een audit, alles is drie maal redundant. En de hardwarematige WORM. Dat was doorslaggevend.”

Jeen Oppedijk, Senior ICT-Specialist,Gemeente Leeuwarden

Gemeente Gennep

Success Story | Gegevens back-up | Silent Bricks 

“Het is prettig dat het heel schaalbaar is. Als je dus meer data krijgt, zet je er gewoon nog een Silent Brick bij!” 

Roel Janssen – Technisch Informatie Adviseur, Gemeente Gennep 

Uitdagingen 

De toename van cyberaanvallen treft ook gemeenten en andere overheden. Hackers proberen toegang tot de IT-infrastructuur te krijgen om ransomware op de gemeentelijke IT-systemen te plaatsen en daarmee losgeld af te persen. De gemeente Gennep was daarom op zoek naar een degelijke beveiliging tegen cyberaanvallen om schade te voorkomen of ten minste zoveel mogelijk te beperken. De oplossing moest de adviezen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten volgen en idealiter in de bestaan-de Veeam back-up infrastructuur geïntegreerd worden. 

Opties bekijken 

Dus: op zoek naar een storage systeem met een air-gap, een fysieke scheiding tussen netwerk en storage zodat de back-up niet door hackers via het systeem is te bereiken. Verschillende mogelijkheden passeerden de revue. “We keken naar opslag op tape, maar dat bleek te bewerkelijk en te langzaam, afgezien nog van wat technische obstakels. Uiteindelijk kwamen we bij Silent Bricks terecht. Iedereen bij de gemeente Gennep kan zien dat op het moment dat je een Silent Brick uit het systeem haalt, je letterlijk een air-gap creëert. Silent Bricks vragen daarnaast om weinig handelingen, ze zijn eenvoudig in het gebruik. Het is geen hogere wiskunde.” Belangrijk was ook de link met Veeam. Gerrie Gossens: “De basis waarmee we werken is Veeam Backup, die ’s avonds een back-up maakt op de werklocatie. Daarna wordt een kopie weggeschreven naar de uitwijklocatie. Na die twee opdrachten komt er een derde opdracht om aan de hand van de back-ups een replicatie systeem te voeden met deze data. Dat hebben we nu dus uitgebreid met een air-gapped back-up systeem, gekoppeld aan Veeam.” 

Verschillende oplossingen 

Na het advies van de VNG kwam de gemeente Gennep voor advies bij Avensus terecht, de vaste IT-partner voor de gemeente. Daan Lieshout daarover: “Er zijn verschillende oplossingen voor dit probleem. Je kunt je data extern wegschrijven naar een cloud dienst of een veilige Linux-server, maar al deze oplossingen zijn nog met een draadje verbonden. Hoewel het wegschrijven op een zogenaamde gehardende Linux-server bijna niet te hacken is, nam de gemeente Gennep terecht geen genoegen met ‘bijna’. Ze willen er zeker van z!n dat hun data veilig zijn.” 

Oplossing

 • 1 Silent Brick systeem met

 • 1x Drive G2000 pro

 • 5x Silent Brick 16/24 TB 

“Stel, je hebt veel geld en energie gestoken in het tegenhouden van hackers, dan kan het nog misgaan. Vaak is dat door menselijke fouten. Toch wilden we een veilige back-up die voor hackers onbereikbaar zou zijn, zodat we bij een hack of andere calamiteit niet helemaal onthand zouden zijn.” 

Roel Janssen (Technisch Informatie Adviseur) & Gerrie Gossens (Systeembeheerder) 

Ziekenhuis Kempten-Oberallgäu

Use Case | Healthcare | Silent Bricks

 “FAST LTA was zeer coöperatief, slagvaardig snel en flexibel.”

 Joachim Schmitt, Hoofd ICT, Ziekenhuisgroep Kempten-Oberallgäu

 

Tegen Revisie beveiligde archivering en AGFA HYDMedia vroegen om een nieuwe aanpak

Omdat echter door gewijzigde voorschriften een revisie bestendige archivering steeds belangrijker werd en de performance van de tapedrives voor de groeiende datavolumes niet meer voldoende was, hebben Joachim Schmitt en Benjamin Reil besloten voor archivering en back-up nieuwe wegen te gaan. Bijkomend besloot het bestuur een modern content management systeem aan te schaffen. Met AGFA HYDMedia moeten alle patiëntgegevens digitaal beheerd worden. Het ziekenhuisverband gebruikte tot nu toe reeds AGFA ORBIS, een oplossing voor het aansturen van complexe ziekenhuisprocessen. Met de aanvulling door het content management systeem wordt de digitalisering een grote stap naar voren gebracht. “Met het samenvoegen van ORBIS-databases stonden wij voor de taak de bestaande archiveringssystemen in kortste tijd centraal ter beschikking te stellen.” zegt hoofd ICT Joachim Schmitt.

Uitdagingen

De introductie van HYDMedia, een omvattend Enterprise Content Management Systeem voor ziekenhuizen van AGFA Healthcare, vereiste een herstructurering van de dataopslag. De oude tapelibrary, waarvan de capaciteit en de snelheid niet meer toereikend waren, moest vervangen worden. Aanvullend moest een revisiebestendig archiefsysteem de elektronische patiëntendossiers bewaren. Tegelijkertijd was de invoering van Veeam als nieuwe back-up oplossing gepland waarbij de back-up data ook op de nieuwe secundaire opslag geschreven moet worden 

Oplossing

Al gauw kwam men bij de oplossingen van FAST LTA terecht, want bij het zoeken naar een optimaal systeem is de onderneming uit München door AGFA als een gecertificeerde aanbieder voor databack-up en -archivering genoemd. Referenties van ziekenhuizen zoals de Waldburg-Zeil klinieken en de Oberschwaben kliniek leidden tot een duidelijke keuze voor FAST LTA. Dat hun oplossingen tevens in meer dan de helft van alle ziekenhuizen in Duitsland gebruikt worden was een aanvullende reden voor deze beslissing. Voor de back-up oplossing koos men voor de software van Veeam die evenals perfect met het Silent Brick systeem werkt en gecertificeerd is.

 • 2 Silent Bricks systemen met elk

 • 1x Controller G5000

 • 1x Extension Shelf

 • 1x Silent Brick Flash 3TB (bruto)

 • 3x Silent Brick 24TB (bruto)

 • 2x Silent Brick WORM 24TB (bruto)

“In 15 jaar […] heb ik maar heel zelden een technologische firma gezien, die zich […] zo flexibel, snel en kwalitatief hoogwaardig engageert. Chapeau!”

Joachim Schmitt, hoofd ICT

Schrijf in voor tips en info

Wij schrijven regelmatig blogs over actuele onderwerpen uit de wereld van digitale opslagtechnologie. Meld je hier aan om over nieuwe blogs geïnformeerd te worden.