Veeam en Silent Bricks – de perfecte combinatie – nu ook met S3

Silent Bricks zijn de ideale back-upopslag voor Veeam. Ransomwareproof met support voor Instant VM Recovery en SureBackup. Als SecureNAS+VTL of als SecureNAS met replicatie.

Silent Brick en Veeam

U heeft de keuze:

To-disk-to-tape strategie met VTL of to-disk-to-replica strategie met ingebouwde replicatie.

 • Kies tussen snelle SSD– en prijsgunstige harddisk-Bricks. Ook gemengd. De nadelen van tape horen tot het verleden.
 • Niettemin zijn Silent Bricks offline-geschikt en kunnen off-site zonder stroom en beveiligd tegen ongeautoriseerde toegang bewaard worden.
 • Door transportabele storage containers kunnen willekeurig grote back-up bestanden fysiek naar de locatie van restore gebracht worden. Up-and-running binnen kortste tijd in combinatie met Instant VM Recovery.
 • Silent Bricks schalen elastisch met de behoefte simpel door toevoegen van additionele media.
 • Primaire back-ups op Silent Bricks besparen op waardevolle en dure fysieke opslag in uw VM-omgeving.
 • Snelle integratie door Dual 10 GbE incl LACP. Krachtige storage-server met doorvoer tot 1 GByte/s.
 • Flexibel Silent Brick systeem in plaats van kortlevend NAS of onhandige tape-opslag. Eén configuratie, één aanspreekpunt, één servicecontract.

 

De klassieke weg:

Back-up op SecureNAS en VTL

to-disk-to-vtl

Met de combinatie SecureNAS & VTL vervangt u zowel het traditionele NAS systeem als primaire back-up locatie als ook tapes als secundair back-up.

 • Primair back-up op SecureNAS, secundair back-up op VTL, beide via Veeam
 • + De voordelen van tape en disk verenigd: geschikt voor offline en off-site, random access, hoge snelheid
 • Secundair back-up op VTL heeft ten opzichte van traditioneel tapes het voordeel van onmiddellijke toegang zonder cueing, random access, en viervoudige redundantie
 • + Eén storagesysteem voor SecureNAS en VTL, één aanspreekpunt, één servicecontract
 • VTL back-ups zijn geschikt voor offline en kunnen aanvullend ter bescherming tegen diefstal of calamiteiten off-site bewaard worden, bijv. in een kluis
 • + Onovertroffen schaalbaar door het eenvoudige toevoegen van additionele Silent Bricks
 • Mediarotatie van VTL wordt door Veeam direct ondersteund. Dit vereenvoudigd het back-up proces.
Zoals bij disc-to-disc-to-tape gebruikelijk worden bij SecureNAS & VTL de data twee keer door Veeam naar het Silent Brick systeem geschreven. Instant VM Recovery is niet mogelijk vanuit VTL maar alleen vanuit SecureNAS.

De moderne weg:

Back-up op SecureNAS met replicatie

Veeam back-up met replicatie

De combinatie van SecureNAS & lokale en/of remote replicatie ontlast uw netwerk en biedt hoogste flexibiliteit.

 • Primair back-up via Veeam op SecureNAS, secundaire beveiliging via replicatie binnen het Silent Brick systeem
 • + Instant VM Recovery is zelfs van offline media binnen seconden mogelijk
 • Het secundaire back-up wordt niet meer via Veeam gedaan waardoor de dataoverdracht halveert
 • + Door het uitnemen van de replicaten uit het systeem is een echte off-site veiligheid zonder additionele storage-hardware mogelijk
 • De replicatie is alternatief of aanvullend remote naar een tweede locatie of naar het COMEX datacenter mogelijk
 • + Data worden alleen één keer via Veeam overgedragen, dit reduceert de last en het netwerkverkeer
 • De replicaties kunnen offline gezet of geheel uit het systeem gehaald worden en beveiligd bewaart worden.
 • + Eén storagesysteem voor SecureNAS en VTL, één aanspreekpunt, één servicecontract
 • Instant VM Recovery is van elke back-up binnen seconden mogelijk, zowel vanuit SecureNAS als vanuit lokale en remote replica’s
Het beheren en instellen van de replicatie geschiedt via het administratie-interface van het Silent Bricks systeem. Een integratie in de Veeam back-up software is in planning.

Onze » Veeam Mini Guides bieden uitgebreide details over back-up met Veeam en Silent Bricks