Verschillende branches geholpen met Silent Bricks

Veilig en betrouwbaar opslaan van allerlei soorten data is eerder regel dan uitzondering. Niet zelden gaat het daarbij om grote hoeveelheden data, zoals we in onze vorige blog uiteen hebben gezet. Het belang van een goede opslag wordt in steeds meer branches onderkend. De Europese wet MiFID II staat voor Markets in Financial Instruments Directive. Deze richtlijn is in de Europese Unie op 1 november 2007 in werking getreden en heeft verschillende doelstellingen. Onlangs is de wet verder aangescherpt. Belangrijk is het beschermen van beleggers en de integriteit van de de financiële markten. Daarnaast is onder meer het bevorderen van eerlijke, transparante, efficiënte en geïntegreerde financiële markten van belang.

Aantoonbaar onveranderlijk

Uitwerking van deze wet behelst dat financieel adviseurs telefonische gesprekken moeten vastleggen en vijf jaar moeten bewaren. Als extra voorschrift geldt dat de gesprekken zó vastgelegd moeten worden, dat ze niet kunnen worden veranderd. Dus: aantoonbaar in de geldende vijf jaar onveranderd kunnen terugluisteren. Ideaal om dit te doen met Silent Bricks. Het is voor kleinere adviseurs met een kleine infrastructuur mogelijk om via een speciale telefoonlijn een conferentieschakeling te maken om het gesprek eenvoudig met WORM-functionaliteit op een Silent Brick op te slaan. Zo kunnen gespreksopnamen heel makkelijk veilig worden gesteld.

Ook in andere branches

En dat geldt niet alleen voor gesprekken in de financiële sfeer. Denk ook eens aan politieverhoren. Of andere justitiële zaken. Protocollen of wat besproken wordt in een aandeelhoudersvergadering. Het zijn slechts voorbeelden van gesprekken die je goed, veilig en aantoonbaar onveranderlijk vast wil leggen. Daarmee voldoe je, in de financiële wereld, aan de wettelijke regels. Zoals bekend zijn de datahoeveelheden voor audio kleiner dan voor video, zoals in onze vorige blog besproken. Een kleinere Silent Brick-installatie kan daarom al afdoende zijn: zo’n 16 à 20 TB. Zo’n installatie is snel genoeg om meerdere gesprekken tegelijkertijd op te nemen.

Schrijf in voor tips en info

Wij schrijven regelmatig blogs over actuele onderwerpen uit de wereld van digitale opslagtechnologie. Meld je hier aan om over nieuwe blogs geïnformeerd te worden.