Afhankelijk van één leverancier of fabrikant?
Liever niet!

In onze branche zien we steeds meer de tendens dat leveranciers en/of fabrikanten van storage hardware zich gaan bezighouden met software. En vice versa. Dat lijkt een aantal voordelen te hebben, maar er is ook een keerzijde aan deze ontwikkeling. In onze nieuwe blog belichten we beide kanten.

Steeds meer producenten van software voor back-up- en/of archiefstorage bieden ook een eigen hardware storage aan. Een fabrikant van software biedt dan bijvoorbeeld ook een cloudstorage onder de eigen naam aan. Of zelfs on-premise storage. Andersom komt ook steeds meer voor: fabrikanten van storage hardware die meer en meer bijbehorende software op de markt zetten. Hardware en software worden zo steeds meer onder één noemer gezet. Een bedrijf dat voorheen uitsluitend software maakte en daar in excelleerde, begint nu ook hardware te produceren.

Goed aansluiten!

Je zou misschien denken dat dat een goede ontwikkeling is. Je weet zo immers dat de componenten hardware en software prima op elkaar aansluiten, het komt namelijk van dezelfde fabrikant. Vergelijk het met auto’s: een origineel onderdeel van een auto, geproduceerd door de fabrikant van de auto, zal perfect passen en samenwerken. Maar pas op! Een hardware-fabrikant is negen van de tien keer geen specialist in software voor storage. Een vooraanstaande softwareproducent zal specifieke eigenschappen en geheimen van goede back-up software zeker niet zomaar delen met een hardwareleverancier, die daarmee een directe concurrent wordt. En andersom net zo.

Innovatie en kennis

Theoretisch is het natuurlijk niet onmogelijk dat een softwareproducent goede hardware produceert en andersom. Maar in de praktijk is het meestal zo dat een gespecialiseerde ontwikkelafdeling veel meer ervaring en kennis in een bepaalde richting heeft. Zeker, een hardwareproducent kan een software-collega overnemen of opkopen. Maar ook dan ontbreekt vaak de kennis en innovatiekracht. Gespecialiseerde bedrijven zoeken namelijk steeds meer die innovatie op. Meer universele partijen zijn vaak op hun corebusiness wel goed, maar ontberen juist deze specialisaties.

Lock-in!

Zoals gezegd blijft het niet onmogelijk dat er ondanks onze bezwaren een goede match ontstaat. De grote drijfveer achter zo’n match is echter altijd het binden van klanten. Weghouden bij de concurrent en hogere verkoop. Voor de klant wordt het vervolgens lastig om te switchen naar andere hardware of software. En dat kan toch wenselijk zijn, omdat je als klant bijvoorbeeld tegen bepaalde beperkingen aanloopt. Zo kun je tegen wil en dank afhankelijk worden van één leverancier. Die kan vervolgens bijvoorbeeld licentiekosten verhogen. Als je na verloop van tijd wil overstappen naar andere hardware of software, kan zo’n leverancier ineens een migratielicentie in rekening brengen. Een klassieke vendor lock-in!

Schrijf in voor tips en info

Wij schrijven regelmatig blogs over actuele onderwerpen uit de wereld van digitale opslagtechnologie. Meld je hier aan om over nieuwe blogs geïnformeerd te worden.