Stel eisen aan de storage voor archiefdata

In onze vorige blog stipten we een aantal voorwaarden aan waar een goede back-upstorage aan zou moeten voldoen. Iets dergelijks geldt natuurlijk ook voor storage die voor archiefdata wordt gebruikt. In deze blog vertellen we daar meer over.

Welke eisen kun je stellen aan storage voor archiefdata? In zijn algemeenheid kun je zeggen dat het belangrijk is om te kijken naar toekomstgerichtheid en onafhankelijkheid van fabrikanten. Organisaties met veel archiefdata die voor de aanschaf van nieuwe storage staan, willen een storage die zo lang mogelijk meegaat. Immers, hoe langer een storage meegaat, hoe minder vaak je data moet migreren naar een nieuwe opslag. Zeker als de hoeveelheid data groot is, is het zaak om dit goed in het oog te houden. Dit geldt zowel voor on-premise opslag als voor cloudstorage, waarbij de levensduur van cloudstorage theoretisch onbeperkt, maar vaak alsnog niet goed in te schatten is. En als bij cloudstorage toch eens een migratie gewenst is kunnen de (transfer)kosten onvoorzienbaar zijn. Een fabrikant van een on-premise opslag zal altijd een garantie geven voor een minimale levensduur van het product en meestal zijn migratiekosten van begin af goed in te schatten

Verschillende protocollen

Om toekomstgericht te zijn en flexibel te blijven voor verschillende toepassingen die je gebruikt, is het belangrijk om een storage te hebben die verschillende protocollen ondersteunt die gangbaar zijn. Heel vaak is dat object storage op basis van S3. Dat moet je storage dus wel ondersteunen, maar dat is meestal wel geregeld. Net zo belangrijk is echter dat ook andere protocollen worden ondersteund, want je weet niet welk protocol je standaard netwerktoegang bij vernieuwing gaat gebruiken. Om op de lange termijn flexibel te zijn, is ondersteuning door verschillende protocollen essentieel. Nu gangbaar: SMB/CIFS, NFS en S3. Deze protocollen moet een archiefstorage zeker ondersteunen.

Flexibiliteit

Vervolgens is het zaak om te checken of de storage wat betreft de data-opslag zelf flexibel is. Zeker bij on-premise storage is het goed om dit te checken. Veel organisaties gebruiken een semi- of actief archief en een statisch archief. In een semi-archief treden nog wel eens wijzigingen in de data op. Pas als de data definitief niet meer gewijzigd worden, gaan ze over naar het statisch archief. Deze werkwijze vraagt om verschillende opslagsystemen of een systeem dat beide archieftypes aankan.

Zelfcontrole en toegankelijkheid

Wat een archiefstorage ook nodig heeft, is een zelfcontrole. De storage kan er zo voor zorgen dat de opslaglaag intact blijft, zodat er geen verlies van data optreedt. Verder is het belangrijk dat data snel toegankelijk zijn, ook als de data op een statisch archief staan. Last but not least: zorg dat je de data in een tweede kopie hebt. Het is handig als de archiefstorage dit zelf ondersteunt.

Meer weten?

We vertellen graag over de mogelijkheden die Silent Bricks bieden en hoe dit systeem tegemoet komt aan de eisen die aan storage voor archiefdata worden gesteld. Neem gerust contact met ons op!

Schrijf in voor tips en info

Wij schrijven regelmatig blogs over actuele onderwerpen uit de wereld van digitale opslagtechnologie. Meld je hier aan om over nieuwe blogs geïnformeerd te worden.