Bereid je voor op de AVG!

De AVG is niet heel nieuw, in feite is deze al twee jaar van kracht en weten wij sindsdien dat de AVG vanaf 25 mei 2018 toegepast wordt. Het ‘vooruit blijven schuiven’ is nu echt voorbij en het is de hoogste tijd om voorbereid te zijn. Eén onderdeel van de AVG is voor het opslaan van persoonsgegevens bijzonder van belang: het recht op vergetelheid. Iedereen heeft het recht dat zijn of haar gegevens desgewenst gewist worden, enkele uitzonderingen daargelaten. Anders dan bij de Wet Bescherming Persoonsgegevens hoeft daar geen aanleiding voor te zijn.

Zo veilig mogelijk of toch niet

Dit recht op vergetelheid staat echter haaks op de werking van onze archiefsystemen: data zo veilig mogelijk opslaan. Zo veilig, dat overschrijven of verwijderen onmogelijk is. En toch moeten ook gebruikers van Silent Bricks of Silent Cubes aan dit recht tegemoet kunnen komen. Ook moet je er zeker van zijn dat data van alle back-ups gewist wordt als daar om gevraagd wordt. Lastig, maar het moet, want de boetes zijn niet mals.

Retention per record

Onze WORM-systemen bieden al van oudsher de mogelijkheid een retentietijd per volume aan te geven om aan vereiste privacywetgeving te voldoen. Je geeft hiervoor van tevoren aan hoe lang gegevens bewaard blijven voordat ze automatisch uit de database worden verwijderd. Hiermee worden gegevens conform de wettelijke voorschriften na verloop van een bepaalde tijd onbenaderbaar gemaakt – vergeten dus. De nieuwste versies bieden deze mogelijkheid nu per record zodat de retentietijd individueel ingesteld kan worden. Voor oudere installaties van onze systemen zijn firmware upgrades beschikbaar, zodat met alle ooit door ons geleverde systemen het recht op vergetelheid conform de AVG gewaarborgd kan worden. Bij de WORM-archiefvolumes die nooit gewist mogen worden geldt natuurlijk nog altijd dat hier op geen manier gegevens onbenaderbaar gemaakt kunnen worden. Wie dus persoonsgegevens op een volume zonder retentietijd bewaart, moet iets omslachtigere wegen gaan vinden om aan een verzoek conform de AVG te voldoen. Maar ook hierbij kunnen wij helpen.

Meer weten? Neem contact met ons op!

Schrijf in voor tips en info

Wij schrijven regelmatig blogs over actuele onderwerpen uit de wereld van digitale opslagtechnologie. Meld je hier aan om over nieuwe blogs geïnformeerd te worden.