Data migreren: vijf punten om op te letten

Als de datamigratie goed is voorbereid – zie onze vorige blog – is het tijd om daadwerkelijk aan het werk te gaan. Maar ook tijdens de datamigratie zelf zijn er diverse punten van aandacht. We presenteren vijf zaken die veel aan de orde komen.

1. PLAN VOLDOENDE TIJD IN

Plan de datamigratie bijvoorbeeld in een weekend, zodat er weinig werkzaamheden in het systeem zijn. En zo heb je ruim de tijd om in te grijpen als je tegen bepaalde problemen aanloopt. De duur van een datamigratie is sterk afhankelijk van de hoeveelheid data en de systemen waarmee gewerkt wordt.

2. GEBRUIK DE JUISTE HARDWARE

Denk aan datascheiding voor enerzijds archief en anderzijds werkgegevens. En zorg ervoor dat je archiefdata op hardware komt die goedkoop genoeg is.

3. HOUD REKENING MET EEN MISLUKKING!

Het klinkt misschien vreemd, maar het is goed om een mislukte datamigratie in te calculeren. Denk aan een storing in de infrastructuur, zoals stroomuitval of defecte hardware. Of onverwacht langzame netwerkverbindingen. Of software die niet zo werkt als verwacht.

4. HOUD DE OUDE BACK-UP NOG EVEN

Gezien punt drie is het daarom goed om de oude installatie als back-up actief te houden. Ook al omdat een nieuwe IT-omgeving soms niet zo werkt als verwacht; vaak blijkt dit pas na verloop van tijd. Zo kun je terugvallen op een werkend systeem.

5. KIES HET MOMENT VAN MIGRATIE ZORGVULDIG

Met alle vorige punten in het hoofd is het verstandig om een datamigratie goed te plannen: doe het bijvoorbeeld niet vlak voor een drukke periode. Procedures kunnen in het begin langer duren, doordat mensen aan de nieuwe situatie moeten wennen.

Wij van Comex kunnen u altijd bijstaan om een goede datamigratie te bewerkstelligen!

Schrijf in voor tips en info

Wij schrijven regelmatig blogs over actuele onderwerpen uit de wereld van digitale opslagtechnologie. Meld je hier aan om over nieuwe blogs geïnformeerd te worden.