Pijler van de secundaire storage 3: offline mogelijkheden

Wie secundaire storage wil vervangen of uitbreiden, doet er goed aan vier belangrijke pijlers in het oog te houden. In onze vorige blogs behandelen we al veiligheid en flexibiliteit. De offline mogelijkheden zijn de derde pijler. Het is essentieel om de mogelijkheid te hebben data ontoegankelijk te maken om als back-up te dienen. Dat klinkt haast tegenstrijdig: je zou immers willen dat data altijd toegankelijk zijn, maar dat is voor data in back-up en archief soms zelfs ongewenst. Het is niet de bedoeling dat iemand van buitenaf de data kan wijzigen. Door tenminste een kopie van de data offline te halen, zijn ze beveiligd tegen hackers, ransomware en allerlei andere gevaren binnen en buiten het systeem.

AVG?

Daar komt nog bij dat opslag in de cloud – per definitie altijd online – vaak niet conform de AVG is. Zeker in de zorgsector is dit een gevoelig punt. In de cloud is meestal niet duidelijk waar de data zich precies bevinden en welke data van andere klanten op dezelfde opslag liggen. Een cloudprovider maakt immers gebruik van een groot aantal servers en opslagplekken, terwijl de AVG verlangt dat je moet kunnen aantonen waar deze gegevens zich bevinden en dat ze voldoende beveiligd zijn tegen aanvallen en verlies.

Crash

In het geval van een grote crash is het eveneens prettig om de back-up offline en zo mogelijk transportabel te hebben. De praktijk wijst uit dat herinstallatie vanaf de cloud bij een bovengemiddelde snelle internetverbinding toch al gauw zo’n anderhalve week duurt. Veel bedrijven kunnen zich dat maar nauwelijks veroorloven. Installatie vanaf een transportabele offline back-up gaat dan veel sneller en binnen enkele uren is het bedrijf of organisatie weer operabel.

Bezoek ons op de Zorg & ICT 2019

 

Schrijf in voor tips en info

Wij schrijven regelmatig blogs over actuele onderwerpen uit de wereld van digitale opslagtechnologie. Meld je hier aan om over nieuwe blogs geïnformeerd te worden.