Snel de optimale medicatie maken

In de medische wereld is de toepassing van gepersonaliseerde of persoonlijke data al in enige mate bekend. Medicatie kan steeds meer in hoge mate op een individuele patiënt afgestemd worden en dat wordt dan ook personalized medicine genoemd. Medicijnen die passen bij het DNA-profiel van een patiënt, werken efficiënter en hebben minder bijwerkingen dan algemene medicijnen. Dit vraagt echter wel om veel opslag van data.

Personalized medicine zal de komende jaren meer en meer een vlucht gaan nemen. Nu al wordt voor het preparen van medicatie voor onder meer kanker gewerkt met medicijnen die zo veel mogelijk worden afgestemd op het genetisch paspoort van de patiënt en het kankertype. Op die manier hebben de medicijnen een meer efficiënte werking en worden de bijwerkingen zo veel mogelijk beperkt. Er is veel data nodig om deze medicatie te kunnen produceren, om daar de wetenschappelijke kennis uit te halen.

Snel vs duur

Voor de verwerking van deze grote hoeveelheden data heb je allereerst supersnelle computers nodig. Maar bovendien moeten deze computers snel aan de benodigde gegevens kunnen komen. Dus een snelle primaire datastorage. Het punt is, is dat deze storage wel beschikbaar is, maar bovenal uitermate kostbaar. Grote hoeveelheden big data op een snelle storage zorgt voor een onbetaalbare combinatie.

Zo los je het op

De oplossing? De primaire data die je acuut nodig hebt, maak je beschikbaar op een supersnelle storage. De data waar je actueel niet mee werkt, plaats je op een gunstige archiefstorage die evenmin langzaam is. Deze data heb je immers niet nu acuut nodig, maar zijn dus wel snel beschikbaar op het moment dat ze je nodig hebt. Zo kun je een goede combinatie maken van snelheid en (lagere) kosten voor opslag. Dus: een wat kleinere, supersnelle primaire storage en een iets minder snelle archiefstorage voor de bulk aan data, die evengoed snel beschikbaar is.

Scheiding maken

In feite is deze werkwijze niet veel anders dan wat we al jaren propageren: maak een scheiding tussen actieve en passieve data en tussen back-up- en archiefdata. Passieve data plaats je beter niet op je dure primaire storage, simpelweg omdat je ze weinig gebruikt en deze data wel dure opslagruimte innemen.

Schrijf in voor tips en info

Wij schrijven regelmatig blogs over actuele onderwerpen uit de wereld van digitale opslagtechnologie. Meld je hier aan om over nieuwe blogs geïnformeerd te worden.