Voorkom een onvoorspelbare cloud!

Enige tijd geleden bleek dat de Google Cloud op een zeker moment zes uur lang niet beschikbaar was geweest. Dus Gmail, Google Docs en allerlei andere apps die door Google in de cloud ter beschikking zijn gesteld, waren allemaal niet beschikbaar. Nu lijkt zes uur niet heel lang, maar je zal er maar op moeten wachten. Bovendien blijkt dat de beschikbaarheid geen 100 procent is. Al die tijd kun je – als je gebruik maakt van de Google Cloud – niet werken en je kunt het probleem ook niet zelf verhelpen.

Transparantie is ver te zoeken

Op dezelfde dag kwam een bericht van Microsoft: een storing in de cloud van Microsoft wordt niet meer publiekelijk bekend gemaakt. Microsoft weet wie van welke dienst gebruik maakt en stuurt de gebruiker bij storing gericht een bericht. De motivatie van Microsoft: de klant hoeft niet meer permanent op onze site te kijken of er storingen zijn en mogelijkerwijs is er sprake van een storing waar een klant helemaal geen last van heeft. Maar ja, de transparantie is verdwenen en de verantwoording over de informatie wordt neergelegd bij de systeembeheerder. Die krijgt namelijk het bericht van Microsoft en mag het slechte nieuws onder de eindgebruikers verspreiden.

Niet te voorspellen!

Feitelijk komen deze voorbeelden erop neer dat een cloudprovider in hoge mate kan doen en laten wat hij wil. Let wel: ingepland onderhoud geeft geen onderbreking in de beschikbaarheid. Het gaat puur om storingen en calamiteiten. Punt is wel dat het moeilijk is te voorspellen wanneer storingen plaatsvinden, hoe lang ze duren en of je er als gebruiker van op de hoogte wordt gesteld. Een storing is niet per se snel opgelost.

Wat wij kunnen doen

Silent Bricks kennen deze problemen niet. Meer weten? We vertellen er graag alles over. Neem gerust eens contact met ons op! We lichten de voordelen van Silent Bricks graag verder toe.

 

Schrijf in voor tips en info

Wij schrijven regelmatig blogs over actuele onderwerpen uit de wereld van digitale opslagtechnologie. Meld je hier aan om over nieuwe blogs geïnformeerd te worden.