Waarom archief- en back-updata verschillend zijn

In onze blogs besteden we regelmatig aandacht aan het verschil tussen archiefdata enerzijds en back-updata anderzijds. Waarom? Uit gesprekken met klanten komt vaak naar voren dat het verschil niet goed duidelijk is en dat leidt tot ‘verkeerd’ gebruik van opslagmogelijkheden. Dat wil zeggen: het kan anders, beter en goedkoper. Met plezier leggen we het nogmaals uit.

Directe aanleiding voor deze blog was de vraag van een nieuwe klant, die graag back-ups wilde maken met airgap en op Silent Bricks. Tot zover niets aan de hand, want dat verzorgen we met plezier. Maar gevraagd naar de specificaties gingen bij ons de wenkbrauwen wat omhoog. Deze klant maakt dagelijks back-ups, maar ook wekelijks en jaarlijks en die worden allemaal bewaard. De jaarlijkse back-ups zelfs achttien jaar lang. En dat wordt een dure grap. Anders gezegd: het verschil tussen archiefdata en back-updata is niet helder.

Hoe zat het ook alweer?

Er zijn data die actief zijn en haast permanent wijzigen. Deze data wil je niet verliezen omdat je er dagelijks mee werkt. Anderzijds heb je data die weliswaar statisch zijn, maar bewaard moeten worden. Twee verschillende soorten data dus, die je ook op een andere wijze moet behandelen. Van je actieve data maak je een back-up: een kopie die je loskoppelt van je systeem ter beveiliging. Dat doe je de volgende dag weer, de dag erop ook weer. Maar in principe zijn het telkens dezelfde data met een wijziging hier en daar. Het grootste deel is identiek, dus een back-up maken vermenigvuldigt data. Als je dat 18 jaar doet en bijvoorbeeld 200 terabyte data verzamelt, zal een dikke 10 procent unieke data zijn. De rest is verveelvoudigd opgeslagen. Dat is zonde van de opslagruimte en het kost bovendien veel geld.

Archief of back-up?

Bij het opslaan van archiefdata werkt het anders. Archiefdata vermenigvuldig je niet, maar verplaats je. Data die af zijn en niet meer gewijzigd worden, verplaats je van je volatiele storage naar een veilige storage. Die veilige storage moet inderdaad zó veilig zijn, dat je je data daar niet verliest. Dan hoef je ze ook niet meer te back-uppen en heb je veel minder archiefdata dan die 200 terabyte aan back-updata. Dus: economisch en ecologisch zinvoller om op deze manier te werken. Het kost minder stroom én fysieke opslagruimte. Komt nog bij dat back-updata van drie maanden en ouder nog nauwelijks actueel is. Data die je drie maanden of langer niet hebt gewijzigd, kun je beter als archief opslaan.

Hackers?

Er zijn klanten die een back-up graag minstens negen maanden willen bewaren, omdat verwacht wordt dat dit de maximale tijd is die een hacker in je systeem doorbrengt voordat hij of zij toeslaat. Maar de back-up van minstens negen maanden is ook niet meer actueel en vraagt na herinstallatie om zoveel updates en aanpassingen, dat het meestal gunstiger is om bijvoorbeeld virtuele machines opnieuw te installeren. Een back-up van maanden oud is feitelijk nutteloos.

Meer weten?

De opslag voor archiefdata enerzijds en back-updata anderzijds richten we daarom anders in, met optimale economische en ecologische resultaten. Informeer gerust naar de mogelijkheden, we zitten er klaar voor.

Schrijf in voor tips en info

Wij schrijven regelmatig blogs over actuele onderwerpen uit de wereld van digitale opslagtechnologie. Meld je hier aan om over nieuwe blogs geïnformeerd te worden.