Data op tijd migreren!

Kent u het nog? Wordperfect? Het is een voorbeeld van een programma waar we voorheen op grote schaal mee werkten, maar inmiddels is verdwenen. En daarmee tegelijkertijd een voorbeeld van het probleem van migratie: hoe hou je informatie uit het verleden begrijpelijk en vooral toegankelijk?

CD-DVD drive. Hoe lang nog?

Iedereen die iets langdurig opslaat, krijgt te maken met het effect dat media op een gegeven moment niet meer leesbaar zijn. Zie de cassettebandjes, waarover we al eerder schreven. Maar denk ook aan de floppy disc. Andersom geldt ook dat computers steeds minder met de benodigde hardware worden uitgerust. De meest moderne laptops hebben geen cd/dvd-drive meer. Toch lastig als je bestanden op cd of dvd hebt staan. De software om bestanden te lezen is soms nog wel aanwezig, maar geen computer met het besturingssysteem waar de software op kan draaien. Als het om grote hoeveelheden en belangrijke data gaat, is dat een factor om rekening mee te houden. Om oude bestanden te openen, komt er veel meer bij kijken dan alleen de benodigde software. Ook het besturingssysteem en de benodigde hardware moeten tot je beschikking staan.

Op tijd migreren

Wat kun je doen? Ga eens na welke bestandsformaten over vijftig jaar ook nog zullen bestaan. Zoals pdf, die zullen we hoogstwaarschijnlijk altijd kunnen openen. Het wordt gezien als eeuwig leesbaar, zoals de boeken die we al duizenden jaren lezen. Maar zoals we een boek uit de 14e eeuw wel kunnen lezen, dat wil nog niet zeggen dat we begrijpen wat er staat. Dus: het is zaak om de opgeslagen informatie én het bestandsformaat up-to-date te houden. Je moet de informatie blijven begrijpen en toegankelijk houden. Tuurlijk, je kunt ergens een oude computer in leven houden. Of emuleren. Cruciaal is en blijft de hardware: een bestand op een diskette heeft wel een diskette-drive nodig om het te kunnen lezen. Daarom is het zaak voor archivarissen om zich rekenschap te geven van de migratiemogelijkheden. Op tijd migreren van de ene storage naar de andere en zorgen dat data begrijpelijk en toegankelijk blijven.

In onze volgende blog gaan we graag dieper op migratie in!

Schrijf in voor tips en info

Wij schrijven regelmatig blogs over actuele onderwerpen uit de wereld van digitale opslagtechnologie. Meld je hier aan om over nieuwe blogs geïnformeerd te worden.