Een opslag van elastiek

In onze vorige blog spraken we over de verschillende manieren van opslaan en archiveren. De meeste IT-beheerders zijn zich wel bewust dat storage moet passen bij de soort data. Alleen: hoe kies je nu het juiste systeem voor de komende jaren? Want wat voor data krijgen we en hoe gaat het archief zich ontwikkelen? En ook hier geldt: resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Het geeft een indicatie, maar tegelijkertijd is die misschien niets waard.

Flexibel houden!

Voorbeeld: in de filmindustrie is de hoeveelheid data de afgelopen jaren geëxplodeerd. Aanvankelijk was daarvoor veel opslag nodig in de eerste tier, de primaire opslag, om films te kunnen bewerken. Nu al die films opgeslagen moeten worden, is veel meer investering nodig in de tweede en derde tier. Ook voor bedrijven die met veel data, opslag en archief werken, zou het een uitkomst zijn om een opslag van elastiek te hebben. Een flexibele opslag, die snel en makkelijk is uit te breiden en desgewenst af te bouwen als de omstandigheden er om vragen. Vooral ook omdat veel IT-beheerders er begrijpelijk moeite mee hebben om goed te voorspellen met hoeveel data zij te maken krijgen.

Aanhaken en afkoppelen

Een opslag van elastiek, die naar alle richtingen is uit te breiden. Voor snelle en middelsnelle toegang en voor het archief. Denk dan aan een flashdisc voor data die je supersnel tot je beschikking wilt hebben, ‘gewone’ harde schijven voor de tweede tier en harde schijven met verzegeling en certificaat voor de derde tier. Het elastiek bestaat en heet Silent Brick. Simpel bij te voegen en weer te verwijderen, in drie vormen. De Silent Library kan ze ook op drie verschillende manieren aansturen. Binnen vijf minuten sluit je de ‘bricks’ aan en zijn ze up and running. Zo kun je snel en eenvoudig je opslag en archief uitbreiden qua capaciteit, functionaliteit en snelheid. Driedimensionaal elastisch. Of misschien zelfs vierdimensionaal: je kunt bricks ook afkoppelen en in de kast leggen voor offline storage. Zo is opslag en archivering geen statische zaak en je hoeft evenmin te roeien met de riemen die je hebt. Inspringen op de huidige situatie wordt voor de IT-beheerder een fluitje van een cent.

Meer weten? Klik hier

Schrijf in voor tips en info

Wij schrijven regelmatig blogs over actuele onderwerpen uit de wereld van digitale opslagtechnologie. Meld je hier aan om over nieuwe blogs geïnformeerd te worden.