Kunt u deduppen, deel 2

Enkele weken geleden vertelden we al over de ‘gewone’ file-gebaseerde en meer geavanceerde manieren van deduplicatie. Als we deduplicatie gaan inzetten bij een back-up storage, en die storage dedupliceert automatisch, is dat reden voor enkele vraagtekens. Want is het niet tegengesteld? Als je een back-up maakt, wil je immers een duplicaat hebben! En het is absoluut niet de bedoeling dat dit duplicaat wordt gewist.

Dubbel of niets

Oftewel: als je een back-up wilt maken op hardware die kan dedupliceren, is het goed om je ervan te vergewissen dat dat ook daadwerkelijk gebeurt! Dat levert soms wat problemen op. Stel: je maakt een dagelijkse back-up en een bepaald bestand is niet van maandag naar dinsdag gewijzigd. De dedup zegt dan: ‘dit bestand heb ik al, dat hoef ik niet nog eens op te slaan’. Daar moet je je bewust van zijn, omdat je het bestand wellicht wél extra opgeslagen wilt hebben.

Let op de versie!

Een ander punt van aandacht bij dedupliceren bij back-up is de gebruikte dedup-versie. De meer eenvoudige, file-gebaseerde dedupmethode heeft geen noemenswaardige invloed op de schrijf- en leessnelheid. De geavanceerde versie daarentegen heeft veel langer werk om te controleren welke delen van een bestand wel al aanwezig zijn en welke niet, plus het kost meer tijd om het bestand bij uitvragen weer ineen te voegen.

Landing zone

Naarmate de deduplicatie geavanceerder wordt, vraagt het navenant meer rekentijd. Deze deduplicatiesystemen gebruiken hiervoor een cache, een stuk snelle opslag waar het vaak gebruikte bestand staat. Dit wordt ook wel de ‘landing zone’ genoemd. Dus: hier staan vaak gebruikte bestanden, al in elkaar gezet, en ze zijn dus snel opvraagbaar. Echter, een complete back-up staat niet in de landing zone, om de simpele reden dat een complete back-up daar te groot voor is. De back-up data moet dan opnieuw opgebouwd worden. Bij een grote crash die het complete bedrijf lam legt, is dat kostbare verspilde tijd. Zo is het goed om de voor- en nadelen van de verschillende mogelijkheden goed af te wegen!

Meer weten? Informeer eens naar de mogelijkheden!

Schrijf in voor tips en info

Wij schrijven regelmatig blogs over actuele onderwerpen uit de wereld van digitale opslagtechnologie. Meld je hier aan om over nieuwe blogs geïnformeerd te worden.